21 Prikaati Esikunta 113 smallSA-kuva


IV. Vastahyökkäys (SPK 21.Pr)

1. Puolustus Öykköstenvaaran linjalla ja vastahyökkäyksen valmistelut.

Prikaati oli 28.7. ryhmittynyt puolustusta varten seuraavasti:
III P Pitkäjärven - Konnukkajärven välisellä kannaksella asemissa. Yksi komppania oli oikealla (Ontrovaaran suunnassa), mutta I P:sta oli vastaavasti yksi kompp. sijoitettu III P:n reservintarvetta silmälläpitäen. Sysmäjärven - Pitkäjärven kannas oli varmistettu.

IV P (+kompp./III P) Konnukan - Ala-Vieksijärven kannaksella. (Yksi komppania oli vielä jälkijoukkona Tiirivaarassa, josta se vetäydyttyään tulisi yhtymään pataljoonaan).

Reservit: I P Hako-ojan maastossa (yksi kompp. Norpanvaarassa) sekä II P Möhkön länsi- ja luoteispuolisessa maastossa.

Tykistö toimintavalmiina päätien suuntaan, tilapäisesti myös IV P:n lohkolle.

Hyökkäyssuunnitelman mukaan oli joukoille annettu seuraavat tehtävät:

IV P (paitsi kompp.) ryhmittyy Konnukkajärven kaakkoispuoliseen maastoon, mistä ottaa sillanpääaseman yöllä 29./30.7., valmiina hyökkäämään itään, ensi tavoitteena Vaitsilaan johtava polku, josta varmistaen oikealle jatkaa Tolvilaan (nimetön taloryhmä 2 km. Leppävaarasta etelään).

I P ryhmittyy Konnukkajärven länsi-eteläpuoliseen maastoon, IV P:n käyttämän etenemistien varrelle valmiina etenemään IV P:n jälkeen ja Vaitsilan tien saavutettuaan hyökkäämään IV P:sta vasemmalle Leppävaaraan, varmistaen samalla vasemmalle.

III P (paitsi kompp.) puolustautuu nykyisissä asemissaan, valmiina hyökkäämään painopiste oikealla Tiirivaaraan, josta jatkaa tavoitteena Louhivaara - nimettömät lammet Korkeakankaan pohjoispuolella.

II P + Jääk.K reservinä Hako-ojan maastossa, josta valmiina toimimaan ensi sijassa IV tai I P:n suuntaan.

9. ja 15.K (III ja IV P:n ylläm.komppaniat) varmistavat Koitajoen - Ontrovaaran linjan (silloinen pääpuol.linja).

Tykistö (joka jälleen oli vahvistunut Raak.Psto 41:n saatua uudet tykit) tukee pääosillaan III ja I P:aa, tarvittaessa IV P:aa. Tulivalmistelun jaölkeen yhden patterin päätehtävänä Ontrovaaran suunnan tukeminen (prik:n sivustojen varmistaminen).

Pioneerien päätehtävänä (työjoukkoja apuna käyttäen) oli IV ja I P:n etenemistien parantaminen huoltoa silmälläpitäen.

Prik. taistelukomentopaikka Hako-ojan maastoon.

2. 289.Divisioonan tuhoaminen.

31.7. klo 2,30 alkoi 21.Pr:n vastahyökkäys 20min. kestäneen tykistövalmistelun jälkeen, joka kohdistui maantien suunnassa oleviin maaleihin sekä vihollisen tykistöön. Oikealla eteneminen alkoi ilman tulivalmistelua eikä kohdannut mitään vastarintaa, ja myös maantien eteläpuolella III P aluksi pääsi eteenpäin. Klo 4,02 I P ilmoitti saavuttaneensa Kannukkajärven koillispuolisen maaston. Klo 5,20 oli I P sekä 6,45 IV P saavuttanut Louhivaara - Vaitsilan tien. Tästä ne varmistettuaan sivustansa prik.kom:n käskystä välittömästi jatkoivat etenemistään itään. III P:n hyökkäys tien suunnassaoli sensijaan klo 4,10 vihollisen sitkeän vastarinnan takia pysähtynyt. I ja IV P:n eteneminen jatkui hyvin ripeästi, ja jo klo 9,15 oli Leppävaaran tie saavutettu. Vapauttaakseen pataljoonat pitkien selkäyhteyksien varmistamisesta prik.kom. lähetti Jääk.K:n varmistamaan Louhivaaraan päin. Komppanialle alistettiin IV P:n Vaitsilassa oleva varmistus. Samalla ryhdyttiin tarmokkaisiin toimenpiteisiin pataljoonien etenemistien parantamiseksi sekä jälkihuollon varmistamiseksi. Pioneerien lisäksi keskitettiin tähän tehtävään kaikki liikenevät huoltoelimet ja käytettiin osittain myös työkomppanian miehiä a.tarvikkeiden (mm. krh.ammuksien) ja muonan kantamiseen eteen. Hevosia ei voitu vielä käyttää, ei edes purilaita ennen kuin tie oli saatu hieman kunnostetuksi.Suomalaisten arvion mukaan neuvostoliittolaisten tappiot olivat 3200 kaatunutta ja useita tuhansia haavoittuneita.
Suomalaisten tappiot olivat haavoittuneina 1388 ja kaatuneina 277 miestä.


RASTIKUVAUS