9 Divisioona 145 small

SA-kuva

 


Puna-armeijan 54. divisioonan päästyä etenemään syvälle Suomen alueelle sodan alkupäivinä Kuhmossa päämaja alisti 9. divisioonan joukoista muun muassa JR 25:n ja Kevyt osasto 9:n suoraan Pohjois-Suomen Ryhmälle. 9. divisioonan alueelle 5.–6. joulukuuta välisenä aikana siirretyistä joukoista muodostettiin komentajansa (everstiluutnantti Aksel Vuokko) mukaan nimetty Prikaati Vuokko.

Tilanne Kuhmon rintamalla 18. tammikuuta 1940 oli pääpiirteissään seuraava:
Neuvostojoukot olivat edenneet syvälle Suomen alueelle lähinnä taistelualueella ollutta eteläistä (liki itä-länsi-suuntaista) tielinjaa pitkin. Puna-armeijan joukot olivat edenneet Riihivaarasta Saunajärven kautta Rastin tienhaaraan ja jatkaneet siitä vajaa 10 kilometriä pohjoiseen Jyrkänkoskelle ja muutaman kilometrin etelään Maunuvaaraan asti.
Suomalaiset olivat vastahyökkäyksellään päässeet etenemään noin kymmenen kilometriä pohjoisempana sijaitsevaa (niinikään lähes itä-länsi-suuntaista) tielinjaa pitkin jopa 30 kilometriä neuvostojoukkojen selustaan, tosin välissä oli kymmenen kilometrin levyinen korpialue.


Helmikuun puoltaväliä lähestyttäessä 9. divisioona oli lähes kaksi viikkoa kestäneiden taisteluiden aikana saanut puna-armeijan 54. divisioonan jaettua noin 45 kilometrin mittaisella alueella useaan mottiin. Suomalaisjoukot sitoutuivat nyt neuvostojoukkojen 54. divisioonan avustamiseen pyrkivien puna-armeijan yksiköiden hyökkäysten torjuntaan.

9. Armeija lähetti helmikuussa metsien kautta moteissa taistelevan vuoristodivisioonansa (54.Vuor.D) avuksi noin kolmen pataljoonan vahvuisen Dolinin Hiihtoprikaatin (HiihtoPr.). Suomalaisjoukot tuhosivat sen Vetkon alueella, ennen kuin se pääsi yhteyteen yhdenkään motin kanssa.

 

RASTIKUVAUS