15 Prikaati IV pataljoona 9 small

SA-kuva

 

16.7.41 15.Pr IV P (SPK)

2.15 Pataljoonan käsky:
menetetyn aseman takaisinvaltaamiseksi alkaa yleishyökkäys klo 2.50. Kaksi komppaniaa hyökkää tien länsipuolelta etelään ja kaakkoon. 13. ja 14.K liittyvät hyökkäykseen samanaikaisesti tavoitteena Yrjölän tiehaaran koillispuoli. 15.K + 2 kk.joukkuetta hyökkää pohjoisesta liittyen yleishyökkäykseen. Tyk.valmistelu ennen H.ta ja H:n jälkeen eri suunnitelman mukaan (ei vaikuta H-hetkeen). Hyökkäys suoritettava tarmokkaasti.

3.15 Ilmoitti 15.K:n päällikkö, että ei pääse eteenpäin, koska vastassa oleva kukkula on vahvasti vihollisen miehittämä.
4.05 Pataljoonan komentajan kirjallinen käsky 15.K:n päällikölle: vastassa oleva kukkula vallattava väkirynnäköllä ja jatkettava tavoitteeseen.
5.05 Koko hyökkäys pysähtyi vihollisen ankaraan vastarintaan.
10.36 Ev.luutn. Rytkösen käsky: pataljoona Forssell alistetaan hyökkäystä varten minulle. Pataljoona hyökkää nykyisessä ryhmitysmuodossaan tavoitteena tie Yrjölä - Siimes. Hyökkäys suoritettava saman aikasesti lounaasta ja luoteesta käsin. Hyökkäykseen liittyvät IV/15.Pr:n osat oikealta lukien seuraavasti: 14.K hyökkää tiestä vasemmalla, 15.K 14.K:n vasemmalla puolella ja 13.K siitä vasemmalle. Hyökkäystä seuraa ja tukee tien suunnassa toimiva 75 mm. pst.tyk.ryhmä. Ryhmän alistan patl Forssellille. Tyk. ja krh. tulituki toimestani tavoitteeseen ja sen etupuoliseen maastoon eri suunnitelman mukaan. (Ei vaikuta H-hetkeen.) Ps.lähitorjuntaosasto alistetaan patl. Forssellille. Tavoitteen saavutettua pataljoonat valmistautuvat jatkamaan tavoitteena Saarimäki - Maksimof-linja. H-hetki tiedoitetaan heti, kun hyökkäysryhmitys on valmis. Valmiudesta ilmoitettava minulle. H-hetki n. klo 11.
11.15 Hyökkäys alkoi, mutta pysähtyi heti alkuunsa vihollisen ankaran vastarinnan vuoksi. Joukot vetäytyivät lähtöasemiinsa.
21.24 Ev.luutn. Rytkösen käsky: hyökkäys alkaa klo 22.00.
21.40 Pataljoonan käsky: pataljoona hyökkää tavoitteena Yrjölä-tiehaara - Siimesmetsikkö. Hyökkäys tapahtuu seuraavasti: 15.K hyökkää äärimmäisenä oikealla aukean reunaa hyväkseen käyttäen aukean lounaispään ohi tiehaaran suuntaan. Yhdellä joukkueellavarmistettava edessä olevan mäen suuntaan, jossa vihollinen. 15.K:n pidettävä yhteyttä oikealla hyökkäävään patl. Forssellin komppaniaan. 14.K hyökkää 15.K:n vasemmalla puolen aukean koillispuolella kulkevan polun suunnassa tavoitteena tiehaara. 13.K hyökkää kaakosta Yrjölään johtavan tien suunnassa, vyöryttäen vihollisen asemat tavoitteena Yrjölä-tiehaara. 16.K jää varmistamaan pohjoista suuntaa ja liittyy myöhemmin Forssellin puhdistusosastoon. 14.K:lle alistetaan yksi pion.ryhmä. Hyökkäystä tukee tykistö ampumalla valmistelun sekä savuttaa samalla maaston. Tykistö siirtää tulensa myöhemmin eteen. H-hetki klo 22.00.
22.00 Hyökkäys alkoi. Taistelu jatkui kiivaana klo 5.00 saakka, jolloin 13.K:n eteneminen pysähtyi käsikranaattien loppumisen takia.

17.7.41.
5.30 Jatkui hyökkäys.
8.30 Tavoite saavutettu ja asemat puhdistettu vihollisesta. Vihollisen tappiot n. 350 kaatunutta asemissamme ja asemien edessä n. 800. Sotasaalis: 2kpl. 82 mm. krh:ta, 2kpl 37 mm. pst.tykkiä, 4kpl. 20 mm. pst.kiv., 8kpl kk:iä, 10kpl. pk:ta, 1kpl. tankki-pk., 41kpl. kp:ia, 89kpl. kiv:iä, 4kpl. puhelimia, 1kpl. radioita, 1kpl. lyhytaaltopuhelimia, 3kpl. kantolaitteita ja 1kpl. haarakaukoputkia. Omat tappiot: kaatuneita 0 + 1 + 24, haavoittuneita 2 + 18 + 84.


Nietjärven taisteluissa Suomen vahvuus oli 5000 miestä joista kaatui tai katosi 500 ja haavoittui 700. Neuvostoliiton vahvuus alueella oli 15 000 miestä ja 80 panssarivaunua. Kaatuneita 2200, haavoittuneita 4000 ja 37 tuhottua panssarivaunua.

 

RASTIKUVAUS