kert small

 

JR 49. (SPK)
4.7.44 klo 6.25
Tuli JR 7:stä ilmoitus, että vihollinen on heidän sillanpää-asemassaan suorittanut läpimurron pataljoonan komentopaikan korkeudelle asti. Äyräpään kirkonmäki on vihollisen hallussa. Samanaikaisesti vihollinen sai 11./JR 49:n lohkolla toisen sisäänmurron, joka kuitenkin nopeasti hajoitettiin. 1 hv. ammuttiin liikuntakyvyttömäksi.

17.00
Vihollinen aloitti uuden voimakkaan tulivalmistelun (JR 7:n lohkolla jo klo. 16.40), jota kesti tunnin ajan. 9 vihollisen hv:a hyökkäsi ja näistä 2 pääsi asemiimme. Taaempana hyökkäykseen ryhmittyneet vih. osastot tuhottiin ja hajoitettiin oman tyk. ja krh:n erittäin voimakkailla tuli-iskuilla. Hv:t vetäytyivät pois klo 18.32 ja jv:mme miehittivät jälleen entiset asemat.

19.00
JR 7:n lohkolla ei lukuisista vastaiskuistamme huolimatta saatu vihollista heitetyksi asemistamme pois seuraavan yönkään kuluessa, vaan osa erästä taitekohtaa (tk. 4 "Mäki") jäi vihollisen haltuun ja illan ja yön aikana vihollinen kuljetti siihen uusia vahvistuksia.

5.7. 1.20
JR 7:lle avuksi lähetetty os. Halonen suoritti vastaiskun sillanpää-asemassa JR 7:n lohkolla puhdistaen vihollisen hallussa olevat tst. haudan vihollisista. Os. Halosen tappiot olivat 2au + 5 miestä kaatuneina ja 2au + 5 miestä haavoittuneina. Yön kuluessa ei vihollinen hyökännyt sillanpää-asemassa.

18.00
JR 7:n lohkolla oli oma puolustus revennyt Er.P 25:n miesten joukoittain paetessa veneillä tai uiden Vuoksen yli. Tästä ilmoitti klo. 19.00 div:n esik.pääll. ev.luutn. Müller. Vihollinen tehnyt sisäänmurron P. 45 suuntaan. Toivion varmistettava joukkueella tähän suuntaan ja otettava yhteys JR 7:n joukkoihin. Kapt. Holopaiselle käsky ottaa partiolla yhteys P. 45:n seutuvilla oleviin JR 7:n joukkoihin (kapt. Raassina) ja selvittää tilanne vasemmalla sivustalla.

20.00
Ev.luutn. Müller ilmoitti, että vihollinen on päässyt Vuoksen rantaan P. 45:n kohdalla. Toivion on komppanialla otettava yhteys Raassinan joukkoihin ja yhdessä niiden kanssa vyörytettävä etelään. Ensimmäinen komppania joka tehtävän sai, ei koskaan päässyt yhteyteen JR 7:n joukkojen kanssa, eikä vyörytyksestä tullut mitään, sillä vihollinen piti yllä murhaavaa tulta ja kaivautui nopeasti. 

20.45
Ev.luutn. Müller käski JR 7:n lohkolle lähetetyn komppanian (I/JR 49) jäädä sinne varmistukseksi.

6.7. 2.30
Ev.luutn. Müller ilmoitti, että tilanne JR 7:n sillanpäässä on tukala. Irtaantumiskäsky on jo annettu. Irtautuminen on aloitettava myöskin JR 49:n lohkolla. Raskaat aseet on pelastettava. Ylitulo Suur-saaren kautta. Mäntylä miehittää Soikeanluodon, joka on pidettävä.

2.40
2. DE peruutti edellisen käskyn. Sillanpää-asema on pidettävä. Vastahyökkäykseen ryhdytään viipymättä. Vastahyökkäyksen suorittaa IV/ 9.Pr - peruuttamiskäsky Toivolle annettu viipymättä.

15.45
JR 7:n sillanpää-asema oli lakannut olemasta.


12. Er.P (SPK)

4. - 8.7.
Jääkärijoukkueemme alistettiin suoraan JR 49:n komentajalle ja siirrettiin 6.7. sillanpääasemaan, missä vihollisen päästyä Lauttalahdenmäkien suunnassa sisäänmurtoon suoritti kaksi raivokasta vastaiskua vyöryttäen vihollisen miehittämää tst.hautaa useita satoja metrejä ja aiheuttaen vihollisen jalkaväelle kymmenien miesten tappiot. Varmistusjoukkojen saamattomuuden vuoksi oli saavutetusta menestyksestä huolimatta kummallakin kerralla luovuttava.Äyräpään - Vuosalmen taisteluissa Suomella oli vahvuus 20 000 miestä, Neuvostoliitolla n. 115 000 miestä. 
Tappioina Suomalaiset kärsivät 6 000, Neuvostoliitto 15 000.

 

RASTIKUVAUS